Public
Authored by Công ty TNHH Thiết kế Thi công Nhà đẹp

Bản vẽ autocad nhà biệt thự 2 tầng

Đã lâu rồi không có viết bài nên hôm nay tranh thủ viết bài cho mọi người cùng xem. Thực ra thì chúng tôi cũng rất muốn up các bản vẽ thiết kế biệt thự 2 tầng tại Hưng Yên lên cho các bạn nhưng không có phối cảnh 3D nên cũng không muốn lắm.Vì thực ra có người nhìn thấy đẹp và có người nhìn không thấy đẹp. Ai là dân kiến trúc nhìn sẽ biết nhưng đâu phải ai cũng là dân kiến trúc đâu nhỉ? Thôi, lan man thế là đủ rồi bây giờ tôi sẽ giới thiệu tới các bạn mẫu biệt thự 2 tầng này nhé. Cũng giống như các biệt thự khác, mẫu biệt thự này có diện tích xây dựng 7.28 x 11.68 mét. Mặt bằng tầng 1 được bố trí với phòng khách, phòng thờ, phòng ngủ và phòng bếp. Mặt bằng tầng 2 được 3 phòng ngủ và 1 phòng sinh hoạt chung. Có lẽ theo ý kiến của gia chủ nên mặt bằng tầng 1 bố trí phòng thờ là điều tối kỵ trong thiết kế kiến trúc. Bản vẽ autocad nhà biệt thự 2 tầng này cũng được thiết kế với 2 mặt tiền để các bạn có thể chiêm ngưỡng được hết nét đẹp của nó. Rất tiếc không có phối cảnh nên các bạn chịu khó xem bằng hình ảnh dưới đây nhé.

Công ty TNHH Thiết kế Thi công Nhà đẹp 45 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment